24 marca 2019

O nas

Witamy serdecznie tych z Państwa, którzy zainteresowali się naszą stroną internetową. Przekonani jesteśmy, że są Państwo opiekunami wspaniałych
i kochanych zwierząt, które odwdzięczają się miłością i przywiązaniem łagodząc trudy i przykrości dnia codziennego, koją nerwy, obniżają poziom stresu, a niejednokrotnie wypełniają dotkliwą samotność.

Codziennie w przychodni obserwujemy ten niezwykły związek człowieka
z naszymi mniejszymi braćmi. Od 2002 roku w każdy, bez wyjątku, dzień roku niesiemy fachową pomoc, gdy Państwa pupile niedomagają. Czynimy to z troską i sympatią do pacjentów i ich opiekunów. Naszym marzeniem jest, by pomoc lekarska nie tylko ratowała życie zwierzętom, ale wzmacniała i utrwalała związek między opiekunem i podopiecznym.

W 2005 roku przenieśliśmy się do nowego lokalu, gdzie stworzyliśmy profesjonalnie wyposażone gabinety: chirurgiczny, dwa internistyczne, pracownię radiologiczną i ultrasonograficzną oraz laboratorium.

Opieką medyczną Państwa zwierzęta otaczają lekarze z dużym do- świadczeniem klinicznym i nowoczesną wiedzą z zakresu medycyny weterynaryjnej. Stałe doskonalenie i dokształcanie jest nie tylko naszym obowiązkiem, ale wypływa z chęci i potrzeby niesienia jak najlepszej pomocy bezradnym i chorym zwierzętom.

Zapraszamy Państwa do siebie, nie tylko wtedy, gdy zwierzę już cierpi, ale zawsze, gdy potrzebna jest profesjonalna rada, która może zapobiec różnym zwierzęcym dolegliwościom. Nie zapominajmy, że do wielu chorób możemy nie dopuścić stosując odpowiednią profilaktykę, a wiele chorób wyleczyć jeżeli odpowiednio wcześnie się nimi zajmiemy.